top of page
De Salon.jpg

15/12/23 - 28/01/24

VAN PLINT TOT PLAFOND

DE SALON- 35+KUNSTENAARS

15/12/23 - 28/01/24

IN TO THE MUDDY

VAN PLINT TOT PLAFOND

DE SALON – 35+KUNSTENAARS

In 1774 liet Willem V, prins van Oranje-Nassau, een galerij aan het Buitenhof bouwen om deze van plint tot plafond vol met schilderijen uit zijn verzameling te hangen. Overdaad, toegankelijk gemaakt voor iedereen die daar plezier aan beleeft.

250 jaar later doe wij dat dunnetjes over met een (alweer de vierde) bruisende en diverse show met foto’s, collages, werk op papier, schilderijen en sculptuur. Een expositie met een grote variëteit aan onderwerpen en thema’s. En, niet onbelangrijk, voor een betaalbare prijs. 

Rond de vijfendertig kunstenaars uit de buurt en diverse vrienden en bekenden van What Art Can Do laten werk zien in dit prachtige evenement dat de start wordt van een nieuw jaar. Een jaar met weer vele nieuwe en verrassende tentoonstellingen.

Dit jaar heeft Stichting Katrijn, een stichting die opkomt voor de leefbaarheid van Jordaan, gevraagd of wij iets samen konden doen. Dat leek ons een prima plan en Stichting Katrijn zal dan ook een raamprogramma verzorgen met livemuziek en performance op de nieuwjaarsborrel op zaterdag 13 januari en een inloopspreekuur met een ‘Spuug je gal - klaaguur’ met kunst, koffie en gebak op dinsdag 16 januari en dinsdag 23 januari, waar iedereen zijn klachten over de ontwikkelingen in de Jordaan kan spuien.
 

In 1774 William the fifth, Prince of Orange-Nassau, constructed a gallery in the Buitenhof with the purpose of displaying paintings from his collection from the plinth to the ceiling. An excess made visible for everyone with an interest to enjoy.  

250 years later we are, in a slightly less pretentious manner, presenting our fourth edition. A vibrant and diverse show of photo’s, collages, work on paper, paintings, and sculpture. An exposition with a large variety of subjects and themes. Importantly, also for affordable prices. 

Approximately 35 artists from the neighbourhood and a diversity of friends and associates of What Art Can Do are displaying work in this marvellous event which heralds the start of a new year. Once again, a year full of new and surprising exhibitions. 

This year Stichting Katrijn, a foundation which supports the liveability of the Jordaan, suggested that we should do something together. We were enthusiastic,  with the result that Stichting Katrijn are presenting a showcase of live music and performance at our New Year’s drink on Saturday 13th of January. Also, a walk-in consultation with a “spit it all out” complaint-hour with art, coffee and cake on Tuesday 16th January and Tuesday 23rd January where everybody is welcome to air their grievances over developments in the Jordaan. 

image.png
bottom of page